Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej – czym zajmuje się ta organizacja?

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej to stowarzyszenie naukowe, które prężnie funkcjonuje na terenie naszego kraju. Organizacja ta od wielu lat konsekwentnie i metodycznie rozpowszechnia wiedzę na temat chirurgii naczyniowej. Naszym celem jest postęp – te inspirujące słowa to jej wiodące motto.

Czym konkretnie zajmuje się Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej?

Po pierwsze – aktywnie działa, aby przyczynić się do intensywnego rozwoju tej gałęzi medycyny. Publikuje wytyczne, zalecenia i rekomendacje, ściśle związane z problematyką chirurgii naczyniowej. Dzięki takim opracowaniom pewien zakres informacji zostaje ustandaryzowany, ujęty w normy. Lekarzom korzystającym z odpowiednich schematów postępowania łatwiej jest prawidłowo poprowadzić proces leczenia pacjenta, ponieważ dokładnie wiedzą, co powinni w danej sytuacji zrobić, np. które badania wykonać, jakie preparaty zastosować, kiedy skierować chorego na operację.

Stowarzyszenie regularnie organizuje konferencje, kongresy, zjazdy i sympozja, na których lekarze mają szansę podnieść swoje kompetencje, opanować przydatne umiejętności, zapoznać się z ciekawymi przypadkami klinicznymi oraz wymienić się doświadczeniami z pracy w szpitalu czy poradni. Zachowanie stałego przepływu wiedzy sprawia, że medycyna naprawdę dynamicznie się rozwija.

Do zadań Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej należy także koordynowanie wybranych badań naukowych.

Kto może zostać członkiem organizacji?

Towarzystwo zrzesza głównie lekarzy z tytułem specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Mogą oni otrzymać pełne członkostwo. W statucie wymieniono także inne rodzaje członkostwa, które dostępne są dla ściśle określonych osób lub instytucji, np. honorowe - dla postaci wybitnie zasłużonych, niepełne - dla młodych chirurgów naczyniowych (jeszcze w trakcie szkolenia), korespondencyjne – dla lekarzy mieszkających za granicą.

Na jakich zasadach działa Towarzystwo?

Jest to stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Najważniejsze założenia organizacji zostały spisane w Statucie. Władze sprawują następujące organy: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd (w ośmioosobowym składzie), Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Dzięki pasji i oddaniu założycieli oraz członków instytucja zyskała sporą renomę i uznanie. Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej to przede wszystkim ogromna grupa ludzi, którzy ciężko i z zaangażowaniem pracują na rzecz postępu w medycynie.

Odwiedź oficjalną stronę internetową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Strona główna I Kontakt
Ptchn.pl - chirurgia naczyniowa